Turn ring
DoubleSingle
Finish
Polished silverPolished gold
500
+
Details +
+
Sizing +
turn ring double gold p-1
turn ring double gold l-1
turn ring double gold l-2
turn ring double gold l-3
turn ring double gold l-4
turn ring double gold p-2
turn ring double gold p-3
turn ring double gold p-4
packaging box-small-17
Recommended
Rauk ring wide
Rauk ring wide
Rauk ring wide
Rauk ring wide
Rauk ring wide
Rauk ring wide
1
2
3
4
5
6
480
Turn ring wide
Turn ring wide
Turn ring wide
Turn ring wide
Turn ring wide
1
2
3
4
5
400
Ring ring
Ring ring
Ring ring
Ring ring
Ring ring
Ring ring
1
2
3
4
5
6
400
Tire ring wide
Tire ring wide
Tire ring wide
Tire ring wide
Tire ring wide
Tire ring wide
Tire ring wide
1
2
3
4
5
6
7
400